kredi kartı ile fatura ödeme kredi kartc borc sorgulama fatura ode
Payday Loans

Tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PDF. In Email
Thứ hai, 31 Tháng 8 2009 00:21

Chuyên Ngành  NGÂN HÀNG

Tổng quan

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về tài chính - ngân hàng, các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, quản lý tài sản và quản trị kinh doanh, đồng thời có khả năng sử dụng thông thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga.

Sinh viên chuyên ngành Ngân hàng sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương sẽ có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng và quản lý tài sản nói riêng, tài chính - ngân hàng nói chung.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng đáp ứng được những yêu cầu và tiêu chuẩn đào tạo của chương trình đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề Ngân hàng viên Chuyên nghiệp (Chartered Institute of Bankers - CIB), được trang bị đầy đủ kiến thức để làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, đào tạo về tài chính - ngân hàng, các ngân hàng thương mại, các ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và phụ trách tài chính tại các doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của chương trình cử nhân chuyên ngành Ngân hàng là chương trình được thiết kế phù hợp với các chương trình học thuật và hành nghề chuẩn quốc tế, sinh viên theo học có khả năng liên thông với các trường của Anh Quốc và các nước nói tiếng Anh khác theo chương trình 2+2 hoặc 3+1.

Chương trình học

Môn học ngành và chuyên ngành

Tài chính - tiền tệ

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính quốc tế

Tài chính công

Thanh toán quốc tế

Thị trường tài chính và các Định chế tài chính

Quản trị Rủi ro tài chính

Phân tích và Đầu tư chứng khoán

Nguyên lý hoạt động ngân hàng

Ngân hàng thương mại

Kế toán ngân hàng

Tín dụng ngân hàng

Quản trị Rủi ro trong ngân hàng

Ứng dụng Công nghệ trong Ngân hàng

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

Ngoại ngữ chuyên ngành 3

Các môn học tự chọn

Kế toán Tài chính

Kế toán Quản trị

Lý thuyết Kiểm toán

Quản trị Nguồn nhân lực

Bảo hiểm trong kinh doanh

Tài trợ Th­ương mại quốc tế

Kinh doanh Ngoại hối

Kinh tế học Tài chính

Mô hình Tài chính

Phương pháp lượng cho Tài chính

Đầu tư Bất động sản

Quản trị Danh mục đầu tư

Quản trị Doanh nghiệp (Corporate Governance)

Phân tích Kỹ thuật Chứng khoán

Tài chính Tâm lý

Tài chính Doanh nghiệp đa quốc gia

Tài trợ Dự án

Chiến lược Tài chính Doanh nghiệp

Pháp luật Tài chính - ngân hàng

Hệ thống Thông tin quản trị

LAST_UPDATED2
 


Tư vấn - đào tạo ngắn hạnTRUNG TÂM

PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ

CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

A CENTER FOR INTERNATIONAL EXCELLENCE IN EDUCATION

TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SỸ QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC HAWAII

ĐẠI HỌC SOUTHAMPTON

ĐẠI HỌC STIRLING

ĐẠI HỌC RENNES 1

ĐẠI HỌC LONDON MET

ĐẠI HỌC CARDIFF MET

Hotline: 099 577 8911

hoặc 099 577 9500

Chương trình Thạc sỹ

Anh chị quan tâm tới chương trình Thạc sỹ nào?
 

Chương trình Cử nhân

Anh chị quan tâm tới chương trình cử nhân nào
 

Chương trình Tiến sỹ

Anh chị quan tâm tới chương trình tiến sỹ nào
 
You are here  : Home Đào tạo Cử nhân Chuyên ngành ngân hàng